Medisch Spectrum Twente

Enschede, Nederland
Ga naar:

Gegevens & uitdagingen

  • Sector: Zorgsector
  • Projectwaarde: € 150 M
  • Klant: Medisch Spectrum Twente, Enschede
  • Architect: IAA Architecten
  • Aannemer: Dura Vermeer Trebbe
  • Onderaannemer: Eissink plafond- en wandsystemen
  • Afgerond: 1/3/2016
  • Innovaties: HYDROSTANDAARD Bouwplaat

In mei 2012 werd er gestart met de bouw van dit project. Het compleet nieuwe ziekenhuis werd gebouwd naast de reeds bestaande locatie. Het uitgangspunt voor het ontwerp is een topklinisch ziekenhuis dat is uitgerust met de modernste technieken, hierbij de principes van ‘Healing Environment’ indachtig. Uit onderzoek blijkt immers dat een ‘helende omgeving’ het herstel en welbevinden van patiënten ten goede komt en hun stress vermindert. Kenmerken voor een healing environment zijn: veel daglicht, geluidsreductie, doordacht kleurgebruik, ontspanningsmogelijkheden en overzichtelijke indeling van het gebouw, met onder andere een goede bewegwijzering. Opmerkelijk is ook dat er voor langdurige opname louter eenpersoonskamers worden voorzien.

Installatiefase

De start van de officiële uitvoering was juni 2012. Om de ziekenhuisprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan, werd er gebouwd volgens het principe 'going concern'. Het ziekenhuis bleef volledig in bedrijf gedurende de looptijd van het bouwproject. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden waren er drie- tot vierhonderd bouwers en monteurs op het terrein aanwezig. Het gebouw is innovatief en duurzaam geworden. De energieopwekking maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem, naast allerlei vormen van warmteterugwinning in het gebouw zelf en in de energiecentrale.

115.000 m²

In totaal werd 115.000 m² aan Siniat gipskartonplaten gebruikt: 90.000 m² standaard platen en 25.000 m² vochtwerende platen

78.400 m²

De totale oppervlakte van het nieuwe ziekenhuis

Resultaten