Ga naar:

Gegevens & uitdagingen

 

De site van de paters Redemptoristen in Gent was te groot geworden voor de vijf resterende paters en kreeg daarom een herbestemming. Een volledige herinrichting was nodig om het gigantische terrein van 2,8 hectare optimaal te benutten. In 2015 gingen de werken van dit multifunctioneel uitbreidingsproject van start. Er werden 5 nieuwe gebouwen opgetrokken. Het grootste gebouw hiervan biedt plaats aan 540 studenten.

Siniat speelde een beduidende rol in de totstandkoming van dit mooie, uitdagende project. De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen Siniat, Arch & Teco, Cordeel en Machiels Building Solutions (MBS).

Voor de gevel (7500 m²) werd gekozen voor geprefabriceerde houtskelet-elementen. De eindafwerking is een mix van sierpleister en houten gevelbekleding.

Als beplating voor de lichte binnenwanden, werd geopteerd voor stootvaste gipskartonplaten.

 

Installatiefase

Een constructie in beton vormt de dragende structuur. Daarrond kwam een isolatieschil van 7.500 vierkante meter aan gevelelementen in houtskeletbouw. De eindafwerking is een mix van sierpleister en houten gevelbekleding. De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen fabrikant, producent van de elementen, aannemer en architect. Zowel qua gevelelementen als binnenplaten, werden oorspronkelijk voorgeschreven oplossingen omgebogen naar Siniat. Hoge stootvastheid, de verwerkbaarheid van de producten en vertrouwen in de fabrikant waren elementen die hier een rol speelden. De keuze voor prefab was belangrijk om alles op tijd af te krijgen. In combinatie met de uitwerking van de gevelwanden zorgden we voor een samenhangend geheel. Dat de brand- en akoestische eisen in België zo streng zijn, maakte alles complexer. De complete wandbouw kwam tot stand door intensief samen te werken met de hoofdaannemer en architect. Binnen Siniat waren de goede samenwerking tussen het specificatie-team, het sales team en de afdeling techniek cruciaal om dit project tot een succes te maken. Dankzij innovatie tijdens het ontwerpproces, werden hoogperformante en kosten-geoptimaliseerde oplossingen gerealiseerd.

Lokale impact


Resultaten