DUURZAAMHEID

SINIAT, VERNIEUWENDE & DUURZAME PRODUCENT VOOR DE BOUW

Bij Etex en Siniat zetten we ons dagelijks in voor een betere toekomst. Als duurzame producent van bouwproducten, omarmen we innovatie om onze impact op het milieu en de maatschappij te monitoren. We streven ernaar om mooie, inspirerende en verantwoorde woon- en werkplekken te creëren - dat is ons ultieme doel.

Ontdek hier hoe we onze beloften waarmaken.

GIPS is 100% RECYCLEERBAAR

Belangrijk om te weten: gips is één van de meest duurzame materialen op de markt. De gipsplaten van Siniat zijn volledig recyclebaar zonder verlies van kwaliteit, keer op keer. Bovendien beschikt Siniat over alle certificaten met betrekking tot duurzaamheid en impact op het milieu en de omgeving, zoals EPD (Environmental Product Declaration) en LCA (Life Cycle Assessment). Hierdoor kunnen we onze voetafdruk meten, vanaf de grondstof tot het afval. We zijn hier trots op, net zoals op onze andere toewijdingen.

 

Bekijk onze duurzaamheidsinitiatieven

Onze toewijding

Duurzaamheid

Onze toewijding

Bij Etex willen we een actieve partner zijn bij het zoeken naar oplossingen. In ons streven om de negatieve effecten te verminderen en de positieve effecten te vergroten, kijken we waar onze activiteiten de grootste hefboomwerking kunnen hebben om bij te dragen aan de SDG’s met betrekking tot het milieu, zoals Goal 13 ‘Climate Action’.

Bij Etex beoordelen we niet alleen onze leveranciers, maar ook onszelf. De ESG-risicoclassificatie scoort bedrijven op milieu-, sociale en governance-parameters. Sustainalytics, een extern ratingbureau, heeft in 2020 de prestaties van Etex op het gebied van duurzaamheid beoordeeld en ons een lage risicoscore toegekend van 18.5 op een schaal van 1 (verwaarloosbaar risico) tot 100 (ernstig risico). Van de 150 bouwproducenten nam Etex wereldwijd de 12e plaats in.

Etex ondertekende de UN Global Compact

United Nations Global Compact goals

Etex ondertekende de UN Global Compact

We zijn in januari 2020 toegetreden tot het UN Global Compact. Dit is een gezamenlijk initiatief van bedrijven, VN-agentschappen en groepen die wereldwijd de arbeidsbelangen en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. Wij onderschrijven de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en ondernemen stappen om deze voor 2030 te ondersteunen. Wij geven prioriteit aan 10 principes van het UN Global Compact, die betrekking hebben op: mensenrechten, eerlijke arbeidspraktijken, milieubescherming en anticorruptie. Bij Etex zijn we van mening dat deze principes essentieel zijn voor een bedrijf dat wordt geleid met een langetermijnperspectief.

Environmental Product Declarations

Groene gevel

Environmental Product Declarations

Het is ook de verantwoordelijkheid van onze organisatie om te zorgen voor productaansprakelijkheid en een volledige en transparante beoordeling van onze productportefeuille. Wij zetten ons daarom in om levenscyclusanalyses (LCA) uit te voeren op onze producten en maken op basis hiervan milieuproductverklaringen (EPD= environmental product declarations) op. Deze EPD’s bevatten gekwantificeerde informatie over de milieu-impacten van onze producten zoals bijvoorbeeld de broeikasgasemissies en het waterverbruik. Onze klanten, eindgebruikers en architecten kunnen de EPD’s gebruiken om bijvoorbeeld duurzaamheidsgerelateerde certificeringen voor gebouwen te behalen, zoals BREEAM. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat onze producten hun duurzaamheidsambities ondersteunen.

Download de Duurzaam Inspireren brochure

We hebben al onze initiatieven met betrekking tot duurzaamheid gebundeld in een overzichtelijke brochure. Meer weten over onze initiatieven? Vraag dan onze Duurzaam inspireren brochure aan. Deze brochure wordt klimaatneutraal gedrukt.

Bedankt voor uw aanvraag!

Via volgende link kan u de Duurzaam Inspireren brochure downloaden. Een extra kopie werd verstuurd via mail om er zeker van te zijn dat u het gewenste document goed heeft ontvangen. 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Leveringsadres

Leveringsadres

Door dit formulier in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken, in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Door dit formulier in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken, in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

 

 

 

Cover Duurzaam Inspireren.png

Waste management-icon-blue.png

AFVALBEHEER & RECYCLING

Water-icon-blue.png

WATERMANAGEMENT

Sustainability-icon-blue.png

DECARBONISATIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE