Nieuwe KOMO-productcertificaten

KOMO certificaten in waaaier

Voortaan maken we gebruik van nieuwe KOMO productcertificaten. Deze aanpassing komt er nu elk plaattype een afzonderlijk certificaat ontvangt.

Concreet betekent dit dat het oude certificaatnummer KOMO IKB1623 komt te vervallen, de nummers op de achterzijde van onze gipsplaten aangepast zullen worden en elk plaattype nu een afzonderlijk nummer ontvangt (bv. standaard gipsplaat : SKGIKOB.008889, Hydro gipsplaat : SKGIKOB.011895, ...). Waar we vroeger slechts 1 certificaat hadden, hebben we er nu 9.

Mocht u hierover nog bijkomende vragen hebben, kan u steeds terecht bij onze technische afdeling of Customer Service.

Innovatieve, slimme en efficiënte oplossingen

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar