Etex gaat verder dan duurzame lichtgewicht constructie en legt doelstellingen voor circulariteit en decarbonisatie op tegen 2030

Etex gaat verder dan duurzame lichtgewicht constructie en legt doelstellingen voor circulariteit en decarbonisatie op tegen 2030

Etex gaat verder dan duurzame lichtgewicht constructie en legt doelstellingen voor circulariteit en decarbonisatie op tegen 2030

Om tegemoet te komen aan de wereldwijde cruciale behoeften aan duurzame en kwalitatieve leefruimtes, engageert Etex, de wereldwijde producent van bouwmaterialen en pionier in lichtgewicht bouwoplossingen, zich verder om de aanzet te geven tot verandering in de duurzame bouwsector. Naast zijn intrinsiek duurzame portfolio doet Etex meer door duidelijke ambities te formuleren voor de komende acht jaar in vijf prioritaire domeinen: gezondheid, veiligheid en welzijn; decarbonisatie; circulariteit; diversiteit, gelijkheid en inclusie; en betrokkenheid van klanten. Het duurzaamheidsverslag 2021 van Etex is hier beschikbaar (enkel in het Engels).

Het antwoord van Etex op de wereldwijde behoeften aan duurzame en kwalitatieve leefruimtes

Klimaatverandering en maatschappelijke uitdagingen vereisen een duurzaam beheer van bedrijven, overheden en het grote publiek. Etex wil de aanzet geven tot verandering in de duurzame bouwsector die zich engageert om klimaatverandering tegen te gaan. Gedreven door zes grote trends – grondstoffenschaarste, een toenemende wereldbevolking, vergrijzende steden, technologische evoluties, toenemende complexiteit en productiviteitskwesties – deed Etex belangrijke strategische investeringen in de technologieën en expertisedomeinen die cruciaal zouden moeten zijn voor de toekomst.

Met zijn efficiënte lichtgewicht bouwoplossingen en innovatieve bouwmaterialen zoals gipsplaten, vezelcementplaten of minerale glaswol speelt Etex in op de vraag naar hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame leef- en werkruimtes. De lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn 15 tot 45% minder emissie-intensief om te produceren en bieden het potentieel om het grondstoffen- en energiegebruik te verminderen, wat bijdraagt aan de circulariteit op lange termijn door ontmanteling, hergebruik en recycling.

Duurzaamheid als belangrijkste strategische drijfveer

Als onderdeel van de waardeketen van de bouwsector is Etex afhankelijk van grondstoffen, energie, water en andere ecosysteemdiensten. De sector heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk: 26% van de broeikasgasuitstoot is afkomstig van de waardeketen van de bouwsector. Tegelijkertijd zijn sociale overwegingen van belang in deze waardeketen. Als proactieve partner streeft Etex naar constante verbetering voor mens en planeet.

De voorbije jaren heeft Etex een stevige basis gelegd om een duurzamere organisatie te worden. In 2020 ondertekende het bedrijf het Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties voor duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken. Als wereldburger engageert Etex zich ook om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties na te streven door concrete projecten en initiatieven op te starten. Samen met een brede waaier van interne en externe stakeholders heeft het bedrijf in kaart gebracht waar het de grootste impact heeft en waar het de grootste duurzaamheidswinst kan boeken. Deze vroege inspanningen hebben al vruchten afgeworpen, met tastbare resultaten en erkenning. In 2021 publiceerde Etex zijn allereerste duurzaamheidsverslag. Bij zijn recentste duurzaamheidsbeoordeling als leverancier in 2021 kreeg Etex een zilveren medaille van EcoVadis. Met deze zilveren medaille staat Etex nu in de top 25% van alle door EcoVadis geëvalueerde bedrijven. In 2021 werd de blootstelling aan ESG-risico’s (ecologisch, sociaal en governance) van Etex beoordeeld op 18,1 op 100, een bewijs dat het bedrijf een lage risicoblootstelling heeft en het goed doet ten opzichte van zijn sectorgenoten met een plaats in de top 10% van de bouwsector.

Road to Sustainability 2030

Nu wilt Etex een stap verder gaan, en daarom heeft de onderneming besloten koers te zetten naar haar Road to Sustainability 2030. De duurzaamheidsdoelstellingen van Etex zijn ambitieus en het bedrijf heeft hard gewerkt om ze te vertalen in specifieke werkstromen, duidelijke actieplannen en doelstellingen. Ze zijn onderverdeeld in vijf prioritaire domeinen:

  1. Gezondheid, veiligheid en welzijn: het dagelijkse doel is nul dodelijke ongevallen, schade of burn-outs te bereiken;
  2. Betrokkenheid van klanten: Etex wil tegen 2025 een duurzame roadmap per product uitbouwen;
  3. Diversiteit, gelijkheid en inclusie: tegen 2025 zal Etex beleidslijnen, procedures en praktijken inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie uitwerken voor alle teamleden. Het zal ook alle teamleden opleiden op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten;
  4. Decarbonisatie: het doel voor 2030 is de broeikasgasuitstoot (intensiteit van scopes 1 en 2) met 35% te verminderen ten opzichte van 2018;
  5. Circulariteit: tegen 2030 zal Etex meer dan 20% circulaire input als grondstof gebruiken (in vergelijking met 2018), geen afval naar de afvalberg brengen, 100% gerecycleerd verpakkingsmateriaal gebruiken en de plastic verpakkingen met 20% verminderen (in vergelijking met 2018), een terugneemservice aanbieden voor zijn productportfolio in 80% van de Europese landen waar het actief is, en 50% van zijn innovatiemiddelen inzetten op duurzaamheid.

De duurzaamheidssuccessen van 2021 vieren

Aansluitend bij de algemene duurzaamheidsinspanningen van Etex en de publicatie van zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2021 behaalde het bedrijf ook aanzienlijke successen in het afgelopen jaar.

Etex heeft onder meer het percentage van zijn wereldwijd aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen verhoogd tot 82%. Bovendien hebben verbeteringen in het hergebruik van productieafval in het productieproces en andere succesvolle activiteiten geleid tot een aanzienlijke vermindering van de totale hoeveelheid geproduceerd afval, waardoor meer dan 45.000 ton afval werd vermeden. 2021 werd ook gekenmerkt door innovatierecords. Een positieve bijdrage aan duurzaamheid was het belangrijkste kenmerk in 75% van de innovatieprojecten van Etex. Om de mentale gezondheid van de teamleden te ondersteunen, sloot Etex in september 2021 een partnerschap om een hulpprogramma voor werknemers aan te bieden dat continu toegankelijk is voor alle teamgenoten in hun eigen taal. Wat de algemene werkomgeving betreft, is Etex enorm blij met de resultaten van haar enquête in 2021 waaruit blijkt dat de onderneming een score van 86% krijgt voor personeelsbetrokkenheid, een stijging met 15% tegenover 2018 en 6% boven de norm van de productiesector.

Bernard Delvaux, CEO van Etex: “Vandaag hanteert Etex duurzaamheid als leidraad voor onze bedrijfstransformatie, met concrete doelstellingen die de ambitie van het bedrijf weerspiegelen. We zijn begonnen aan een interessante reis op weg naar meer duurzaamheid op korte en lange termijn. We weten dat we een lange weg voor de boeg hebben en daarom nodigen we al onze stakeholders uit om ons verder te ondersteunen om een toonaangevende referentie te worden in onze sector.”

Innovatieve, slimme en efficiënte oplossingen

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar