Siniat is actief in iedere stap van het duurzaam bouwen.

Siniat is actief in iedere stap van het duurzaam bouwen

Siniat is actief in iedere stap van het duurzaam bouwen. Siniat streeft ernaar om producten te ontwerpen en te ontwikkelen die gedurende hun hele levensduur bijdragen tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit, tot het terugschroeven van de CO2-uitstoot en het waterverbruik en tot de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers en bewoners.

Die aanpak vertaalt zich in een reeks concrete actieplannen in iedere stap van de levenscyclus van producten:

1. Winnen van de grondstoffen

De groeves worden uitgebaat in nauw overleg met de lokale gemeenschappen (lokale commissies waarin lokale besturen, buurt-bewoners en verenigingen samenwerken) om de biodiversiteit van de omgeving en de levenskwaliteit van de omwonenden te beschermen.

2. Fabricage van de producten

Er werd een programma opgericht voor het verminderen van de vervullende CO2-uitstoot door middel van een optimalisatie van het energietype dat het minste broeikkasgassen uitstoot, door middel van warmteterugwinning en door middel van het gebruik van hernieuwbare energieën. Bovendien maken we gebruik van gerecycleerd karton, doen we aan waterrecycling en maken we gebruik van de nevenproducten uit te industrie.

3. Transport

Transport van grondstoffen over de weg is een belangrijke factor in de uitstoot van broeikasgassen. Siniat is zich bewust van de impact hiervan op het milieu en werkt daarom aan 5 punten:

  • Optimalisatie van de productstromen.
  • Doel om minstens 90% van het volume en/of het gewicht van de opleggers te benutten.
  • Rijdend gewicht verhogen tot 44 ton.
  • Een selectie van haar transporteurs in funtie van hun inzet om het brandstofverbruik te doen dalen.
  • Minder vervullende transportmiddelen zoeken.

4. Het gebruik op de bouwplaats

  1. Weinig overlast op bouwplaatsen: Dankzij het gipsplatensysteem en het daarvoor gebruikte gereedschap kunnen de voornaamste bronnen van overlast op bouwplaasen worden vermeden.

  2. Laag energie -en waterverbruik: Om de gipsplaten van Siniat te verwerken is geen water of relatief weinig energie nodig:

  • “droge” montage van onderdelen
  • op maat snijden met de hand, zonder energeidverslinderd gereedschap
  1. Steeds krachtigere en gemakkelijker te verwerken systemen: Siniat ontwikkelde nieuwe, innovatieve systemen die niet alleen krachtiger zijn, maar ook eenvoudiger en dus sneller aan te brengen.

5. Afvalbeheer en opwaardering

Siniat is actief in alle stappen van het bouwproces en kan op die manier het afval van het bouwproces beperken, herbruiken of opwaarderen.

Innovatieve, slimme en efficiënte oplossingen

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar